Logo
ÚVODINFORMACEO NÁSŠPERKYSW INFOZPŮSOB PLATBYDOPRAVAKONTAKTOBLÍBENÉ
Vyhledávání
Anketa
Nadpis ankety Dávám přednost
 
 
 
Zasílání novinek

Jak postupovat při reklamaci

Záruku lze uplatnit podle zákona ve lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje výrobní či materiální vady.

 

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným nebo neopatrným zacházením, např. nerespektováním výše uvedených doporučení, která mohou vést k mechanickému poškození šperků nebo k jinému druhu poškození šperku, např. chemickému. Záruka se nevztahuje na opotřebení šperků z důvodu používání.

 

Bižuterie v důsledku působení různých chemických látek jako např. lidský pot, vliv prostředí, apod. a slunečního světla postupně mění svoji barvu. Tomu nejde bohužel dlouhodobě zabránit žádnou výrobní technologií a dodavatel nebude takové reklamace považovat za oprávněné.

Proto prosíme k případné reklamaci si prosím uschovejte doklad o koupi, který je přibalen ke každému výrobku a může napomoci k identifikaci prodeje. Zboží reklamujte u dodavatele, prodejce.

Rozsah odpovědnosti za vady a podmínky uplatnění se řídí příslušnými zákony, také Par. 616 odst.1 zákona č.40/1964 Sb.občanský zákoník a

V případě vrácení zboží, a to i bez udání důvodu, vám může být odečten manipulační poplatek spojený se skutečně vynaloženými náklady spojenými s vracením zboží.

Šperky jsou určené ke zkrášlení při denním nošení, ale také k mimořádným příležitostem. Všeobecně doporučujeme před spánkem šperky odkládat. Šperky by též neměly přijít do kontaktu s vodou, která je může poškodit nebo zkrátit jejich životnost.

Případné reklamace vyřídíme podle platných právních předpisů (Občanského zákoníku pro fyzické osoby, Obchodního zákoníku pro právnické osoby, případně dalších zákonných ustanovení).

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není na výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud výrobek byl:

  • poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu výrobku je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném druhu poškození neprodleně informovat prodejce).
  • poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • používán v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům a parametrům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • poškozen působením živlů.
  • poškozen nadměrným používáním nebo zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

Budeme rádi, pokud nás o reklamaci budete informovat.

Zboží nám zašlete nebo jakkoliv doručte, můžete jako doporučený balík nebo můžete osobně dodavateli.

Doporučujeme do zásilky přiložit kopii daňového dokladu a uveďte důvod reklamace, toto napomůže zdárnému řešení.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, v podobě zaslaného produktu.

Zašlete nebo doručte zboží zpět dodavateli adresa je k dispozici na stránkách případně na faktuře.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není reklamací.

 

 
KOŠÍK
Váš nákupní košík je prázdný
SVÁTEK
Dnes má svátek
Leoš
NOVINKY