Logo
ÚVODINFORMACEO NÁSŠPERKYSW INFOZPŮSOB PLATBYDOPRAVAKONTAKTOBLÍBENÉ
Vyhledávání
Anketa
Nadpis ankety Dávám přednost
 
 
 
Zasílání novinek

Pordejce Bohemia Jewelry s.r.o.
ič:28223900Pravidla obchodu

Tato pravidla podléhají obchodnímu zákoníku a příslušným ustanovením na ochranu spotřebitele. Pokud by se nějaké ustanovení od těchto lišilo, bylo nedostatečné či bylo v rozporu, vše se bude řídit podle příslušných platných zákonů ČR.

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, nebo v případě, že je vám původní potvrzení objednávky vůbec nedorazí, neprodleně nás kontaktujte. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce může zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atp.

PLATBA/DOPRAVAa) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li v poznámce uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je osobně vyzvednout u dodavatele.

b) Není-li v popisu u výrobku jinak uvedeno, je veškeré zboží expedováno obvykle do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem na účet může být celý proces o 3 pracovní dny delší ).

c) Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako záruční a dodací list.

Výměna zboží :

V případě potřeby (např. nevyhovující velikost, barva, atd.), vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě, rádi vyměníme pokud bylo objednáno přes internet a odesláno poštou.

Zboží nám prosím zašlete nejlépe jako doporučený balík anebo doručte na naši adresu. Kopie daňového dokladu napomůže v identifikaci, takže také doporučujeme dodat, ale lze identifikovat i jinak. Bude-li zboží bez zjevných známek poškození nebo opotřebení, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.

Odstoupení od smlouvy:

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku lze odstoupit do 14 dnů od doručení, převzetí plnění bez udání důvodu dle obchodního zákoníku. Dodavatel si může účtovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží dle příslušného zákona.

Par.616 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Shoda a rozpor s kupní smlouvou 


§ 616 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4) 


(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. 


(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 


(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Zpracovatel se registroval uoou.cz a puncovního úřadu.

  


Způsoby platby

 
KOŠÍK
Váš nákupní košík je prázdný
SVÁTEK
Dnes má svátek
Leoš
NOVINKY